Sportska Ograda

 

LEGI sportska ograda svojom jednostavnošću i sigurnošću zadovoljava visoke zahteve sportskih terena i objekata.

Sportske ograde se izrađuju u standardnim visinama od 3 m do 6 m, mada kombinacijom naših stubova i panela konačna visina može dostići i 12 m.

Ograde sa LEGI IPE stubom su rađene isključivo po zahtevima koje diktira speifičnost samih sportskih terena.

Ovaj tip ograde ima i zvzčnu izolaciju od udaraca lopte u ogradu. Izolatori zvuka su gumeni ulošci koji se postavljaju između specijalne spojnice i stuba. Ova guma ne zastareva.

Nivo buke sa izolatorima zvuka je sveden na minimum.

Ovo ima posebnu važnost kod izgradnje sportskih terena u neposrednoj blizini urbanih naselja.